7 Công Thức Tạo Ra Tiêu Đề "Sát Thủ" Viết Content

Tiêu đề của bài viết là một trong các yếu tố quan trọng nhất để người đọc quyết định có click vào bài viết hay không. Tiêu đề thu hút, độc đáo, mới lạ, điểm trúng tử huyệt cảm xúc của người đọc sẽ giúp bài viết thành công đến 50%.

Viết tiêu đề thế nào mới đạt được hiệu quả tốt nhất cho bài viết? Cùng tham khảo 7 công thức viết tiêu đề dưới đây.